რეკლამა

Weddinginfo-ს გვერდზე, კომპანიებს ორი სახის სარეკლამო შეთავაზებით შეუძლიათ სარგებლობა.

  • საქორწილო კატეგორიებში განთავსება - მოიცავს ინფორმაციას კომპანიის შესახებ, ფოტო მასალას, სააქციო გრაფასა და კომპანიის შეფასების საშუალებას.
  • საბანერე სივრცე - გულისხმობს კომპანიის რეკლამის განთავსებას მთავარ გვერდზე ან შესაბამის კატეგორიებში.